Καταστήματα

Γλυφάδα

Γλυφάδα, Λαοδίκης 30, τηλ. 210 8941362

Ωράριο: Δευτέρα – Σάββατο 08:30 – 23:00

Κολωνάκι

Κολωνάκι, Λουκιανού 12, τηλ. 210 729 6486

Ωράριο: Δευτέρα – Σάββατο 08:30 – 23:00