Dakos

  • DAKOS
    6.90
    Paximadokouloura, tomato, feta cheese, capers, oregano, olive oil, vinegar
  • CHEF’S DAKOS
    8.20
    Paximadokouloura, tomato, cucumber, avocado, corn, egg, feta cheese, capers, oregano, dressing olive oil-vinegar